Por que?

Por que consideramos que é importante introducir a programación en educación?

Nun mundo cambiante e tecnoloxicamente avanzado como o que estamos a vivir cómpre que as mozas e mozos adquiran a capacidade de adaptarse continuamente, aprender por si mesmos, solucionar problemas de forma creativa, crear resultados a partir das propias ideas, traballar en equipo e, en definitiva, adquirir unha cultura tecnolóxica.

Mediante a programación, o alumnado de Educación Primaria e Secundaria:

 • Desenvolve o pensamento lóxico e algorítmico e aprende os fundamentos de programación.
 • Desenvolve métodos para solucionar problemas de maneira metódica e ordenada.
 • Desenvolve o hábito de autoavaliar o seu traballo e establecer modificacións para melloralo.
 • Desenvolve a capacidade de pór en dúbida as propias ideas.
 • Ten a posibilidade de obter resultados complexos a partir de ideas simples.
 • Traballa de forma autónoma e ao seu ritmo, en función das súas capacidades e intereses.
 • Aprende de forma colaborativa a través do intercambio de coñecemento.

A programación mediante o contorno Scratch posibilita ao alumnado:

 • Programar de forma fácil e intuitiva, grazas a súa interface gráfica.
 • Comprender e asimilar a estrutura xeral dun programa, que inclúe variables, bucles, condicións, entradas e saídas de datos, subrutinas, etc. Isto facilita a aprendizaxe posterior de calquera linguaxe de programación máis avanzada.
 • Participar compartindo os seus propios proxectos cunha extensa comunidade de usuarios e usuarias de todas as idades e de todo o mundo.
 • Familiarizarse co uso do software libre e entender a súa filosofía.

A realización de proxectos de control e robótica con arduino posibilita ao alumnado:

 • Comprender o funcionamento dos sistemas automáticos e de control que cada vez están máis presentes no noso entorno.
 • Entender o funcionamento dos dispositivos electrónicos, os seus compoñentes e funcións.
 • Crear proxectos físicos de forma fácil, grazas á versatilidade e accesibilidade do sistema arduino.
 • Adquirir unha completa cultura tecnolóxica, ao ser responsable do deseño, planificación, execución e avaliación de proxectos.
 • Familiarizarse co uso do hardware libre e entender a súa filosofía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario