Día do Scratch

O  «Scratch Day» é unha actividade que se organiza simultaneamente entre o 19 e o 24 de maio en cidades de todo o mundo e que ten como obxectivo compartir proxectos e experiencias desenvolvidas con Scratch.

Queremos introducir este evento en Galicia, polo que temos prevista a organización dun «I Día do Scratch» no mes de maio de 2013.

Comezaremos coa organización deste evento dentro dus meses, unha vez finalizadas as I Xornadas «Scratch + Arduino», pero podemos ir adiantando os seguintes apuntes:

Obxectivos:

  • Crear un punto de encontro no que o alumnado galego poda expoñer e compartir os seus proxectos realizados con Scratch e/ou S4A co resto da comunidade e que, a través do traballo colaborativo, poida aprender novas estratexias e crear novos proxectos. 
  • Crear un punto de encontro no que o profesorado galego poida compartir e intercambiar experiencias de aula realizadas con Scratch e/ou S4A. 

Destinatarios:

  • Alumnado dos centros públicos galegos de Educación Primaria, ESO e Bacharelato. 
  • Profesorado dos centros públicos galegos de Educación Primaria, ESO e Bacharelato. 
  • Calquera persoa interesada na programación con Scratch e Arduino.

Lugar e data de celebración:

  • XX de maio de 2013 (Por determinar)
  • XXX en Vigo (Por determinar)

Estrutura, contidos e metodoloxía:

  • Exposición de proxectos do alumnado Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato 
  • Obradoiros prácticos 
  • Xogos